Info voor slachtoffers

Info voor slachtoffers

Na een voorval staat het leven van een slachtoffer plotseling op zijn kop. Als de veroorzaker van het voorval aansprakelijk is, zal de financiële schade meestal worden vergoed door diens verzekeraar. De verzekeraar en (de belangenbehartiger van) het slachtoffer moeten dan inventariseren welke schade er geleden is en eventueel die in de toekomst nog wordt geleden. Vervolgens moet worden bepaald welke schade volgens de juridische regels wordt vergoed. Verschillen de partijen (verzekeraar en slachtoffer) met elkaar van mening, dan staan er verschillende mogelijkheden open. In het uiterste geval leggen zij hun geschil aan de onafhankelijke rechter voor.

De behandeling van schade is ingewikkeld en kost tijd. Bovendien gebeurt het in een periode dat het slachtoffer al zijn aandacht nodig heeft voor lichamelijk herstel en emotionele verwerking van de gebeurtenis. Het is dus om meerdere reden van belang dat de schaderegeling snel, constructief en transparant geschiedt.

De Jager Schaderegeling is een schaderegelingsbureau dat in opdracht van een verzekeraar werkt. Samen met de belangenbehartiger van het slachtoffer trachten wij de schade zo snel en zo goed mogelijk te regelen. Daarin ligt onze uitdaging en daar mag u ons op aanspreken.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan is uw belangenbehartiger het eerste aanspreekpunt. Die zal zonodig daarover met ons contact opnemen. Wilt u toch met ons contact opnemen, dan kunt u gebruik maken van de gegevens bij contact in deze site.