Profiel & visie

Profiel & visie

De Jager Schaderegeling is opgericht door Frans de Jager die beschikt over de kennis en de jarenlange ervaring op het gebied van schadebehandeling en dan met name op het terrein van de personenschaderegeling.


Als belangenbehartiger hebben wij er bewust voor gekozen om de verzekeraar te vertegenwoordigen en in overleg met deze de schadeclaim van de benadeelde oplossingsgericht, voortvarend en klantvriendelijk af te handelen. Elke stap in het schaderegelingsproces is gericht om het eindresultaat dichterbij te brengen. Dat is in het belang van zowel de benadeelde als de verzekeraar. Vertraging bij de afwikkeling zorgt voor ergernis bij de benadeelde en kost de verzekeraar geld als gevolg van doorlopende behandelingskosten en oplopende renteverplichtingen.

Wij conformeren ons aan de Gedragscode voor de Behandeling van Letselschade die spelregels aanreikt op het gebied van een transparante en harmonieuze schaderegeling. De spelregels in de gedragscode zijn van toepassing op de relaties tussen benadeelde, verzekeraar en belangenbehartiger.

De Jager Schaderegeling wordt met name ingeschakeld voor regeling van de complexe en/of kostbare en/of  langlopende claims. Daarin ligt met name onze uitdaging om een schaderegeling tot stand te brengen waar beide partijen - verzekeraar én benadeelde - zich goed bij voelen. Het is onze ervaring dat dat het beste lukt, indien er een goede werkrelatie bestaat tussen de beide belangenbehartigers. Dat voorkomt veelal miscommunicatie en vertraging, waardoor conflicten worden vermeden, tijd wordt gewonnen en daardoor ook behandelingskosten worden bespaard.